Tidskriften Populär Poesi efterlyste personliga reflektioner runt nyss bortgångne Tomas Tranströmers dikter, och jag kunde inte låta bli att nappa. För den som trots rådande vimmel av Tranströmer-texter är intresserad av mina ord om Madrigal,  finns de tillgängliga på Populär Poesis TT-åminnelsesida eller som pdf-fil.