Till förstasidan
sex elvor” – ges ut 2014
Min (Ulric Alstermarks) diktsamling ”sex elvor” kommer att ges ut av Miders Förlag under år 2014.

Titeln har sin förklaring i att samlingen består av sex avsnitt som är elva dikter långa. Själv ser jag avsnitten som rum, och i dessa rör sig en mer eller mindre framträdande jagperson som observerar, reflekterar, associerar och drömmer. Tidsramen kan sägas vara ett dygn med genomsläppliga konturer, och under resans gång gestaltas både den särpräglade (?) huvudpersonen och tiden som denne lever i. Vidare finns ofta den vardagliga tillvarons finstämda magi närvarande, som kontrast till det strikt rationella och vetenskapligt påvisbara som annars är förhärskande i ”modern” tid.

Mer information om utgivningen kommer fortlöpande.
avspärrningsband

katten som ligger orörlig
i fosterställning på vägrenen
såg först så
övergiven ut
men i backspegeln syns det
hur alla tagna språng
alla kastade blickar
och utstötta jam
har tagit varandra i händerna
bildat ett beskyddande
avspärrningsband
runt katten

Ovanstående dikt ingår i ”sex elvor”, och har tidigare publicerats i Tidskriften Ordkonst.