Till förstasidan
sex elvor” – ges snart ut
Min (Ulric Alstermarks) diktsamling ”sex elvor” kommer att ges ut av Miders Förlag under våren 2015.

Titeln har sin förklaring i att samlingen består av sex avsnitt som är elva dikter långa. Själv ser jag avsnitten som rum, och i dessa rör sig en mer eller mindre framträdande jagperson som observerar, reflekterar, associerar och drömmer. Tidsramen kan sägas vara ett dygn med genomsläppliga konturer, och under resans gång gestaltas både den särpräglade (?) huvudpersonen och tiden som denne lever i. Vidare finns ofta den vardagliga tillvarons finstämda magi närvarande, som kontrast till det strikt rationella och vetenskapligt påvisbara som annars är förhärskande i ”modern” tid.

Mer information om utgivningen kommer fortlöpande.

Omslagets ungefärliga utseende.