Ulric Alstermark

Jag heter Ulric Alstermark, är född 1973 och uppvuxen i Bromölla i nordöstra Skåne. Sedan 1999 bor jag i Lund.

Min skrivbana började när jag som femåring lånade mammas mekaniska maskin för att skriva av text från pratbubblor i Bamse-böcker. Därefter dröjde det till mellanstadiet innan jag skrev egna texter i form av västernberättelser med Zeb Macahan-lika karaktärer.

Som trettonåring försökte jag fortsätta där Ian Fleming slutade, men snart försvann all skrivtid till fördel för kompisar, fester, förälskelser, epa-traktorer och snudd på manisk styrketräning. I slutet av tonåren växte sig dock lusten till att uttrycka sig med skrivna ord stark nog för att vinna visst tidsutrymme, och frukten av detta blev dikter och noveller av allehanda slag. 1995 fick slutligen passionen för skapande verksamhet fritt spelrum, i samband med flytt till Jönköping och studier till informatör på en praktiskt inriktad folkhögskola. Examensarbetet bestod av en novellsamling, illustrerad med fotografiska bilder.

Våren 2009 skickade jag på vinst och förlust iväg en ansökan till Lunds universitets författarskola. Överraskande nog blev jag antagen, och de två studieåren som följde kom att utveckla mitt skrivande långt mer än vad jag hade vågat hoppas på. Inspirerande uppgifter, duktiga lärare och generöst responsläsande kursare gjorde utbildningen till en ovärderlig litterär fest utan egentligt slut. Med särskild tacksamhet tänker jag på Sigrid Combüchen, som med kloka synpunkter och osvikligt engagemang handledde mig i mitt arbete med romanprojektet ”Fria händer”.

År 2015 debuterade jag med diktsamlingen ”sex elvor” (pappersbok) och romanen ”Fria händer” (e-bok). I juni 2020 släpptes min psykologiska spänningsroman ”Alla skulle bara veta”.


Studier

Lunds universitets författarskola (120 p)
2009–2011

Avspänningspedagog (kognitiv inriktning)
Sverigehälsan i Malmö, 2008

Styrkeinstruktörsutbildning (steg 1 & 2)
Gerdahallen i Lund, 2000–2001

Humanekologi (10 p)
Lunds universitet, 2000

Skapande svenska (30 p)
Högskolan i Jönköping, 1997–1998

Webbdesignutbildning
Ultra Utbildning AB i Huskvarna, 1997

Informationslinje
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Jönköping, 1995–1996

Kombinationsutbildning
AMU-Gruppen i Kristianstad, 1995

Gymnasieskola, humanistisk linje
Furulundsskolan i Sölvesborg, 1989–1992

Anställningar

Gleerups Utbildning AB i Malmö
Digital producent, 2012–

IM, Individuell Människohjälp i Lund
Insamlings- och informationssekreterare
2000–2008

Jafo i Lund
Layoutare, 1999

SYSteam AB i Huskvarna
Webbdesigner, layoutare, skribent
1997–1999

Centralsjukhuset i Kristianstad
Postvaktmästare, 1992–1993