”Alla skulle bara veta” är nu i princip redo för tryckning! Jag har ikväll dubbelkollat inlagans alla blankrader,  indrag och avstavningar, och i början av veckan blev formgivaren Tomas Ekström färdig med omslaget.

Omslagets framsida kommer att se ut så här, med reservation för exakt färgåtergivning och beskärning:

Omslaget till Ulric Alstermarks bok Alla skulle bara veta.