Miders Förlag har idag släppt min diktsamling ”sex elvor” som pappersbok och min roman ”Fria händer” som e-bok. Diktsamlingen kan bland annat köpas på Adlibris och Bokus, romanen bland annat på Adlibris, Bokus/Dito och CDON.

Titeln ”sex elvor” har sin förklaring i att samlingen består av sex avsnitt som är elva dikter långa. Själv ser jag avsnitten som rum, och i dessa rör sig en mer eller mindre framträdande jagperson som observerar, reflekterar och drömmer. Under det aktuella dygnets gång gestaltas både den särpräglade (?) huvudpersonen och tiden som denne lever i. Glimtvis närvarande är den sorts finstämda magi som gömmer sig i till synes grå vardag.

I ”Fria händer” tar fyrtioåriga Clara mod till sig och bryter sitt inrutade levnadsmönster. Hon säger upp sig från sitt jobb, slutar att vara passopp åt en dominant person och gör aktiva val som ter sig lika skrämmande som spännande. Samtidigt som hon tar initiativ som leder till både berikande och direkt farliga situationer, bearbetar hon tärande upplevelser från det förgångna. Den kanske svåraste utmaningen som hon bestämmer sig för att anta, tolkar hon fram ur en dikt som hon själv har skrivit.

Omslaget till boken sex elvor.

Pappersbok

Omslaget till boken Fria händer.

E-bok